Grootste bureau van Nederland Grootste bureau van Nederland
Bijna 40 jaar ervaring Bijna 40 jaar ervaring
Al 65.000+ succesvolle relaties Al 65.000+ succesvolle relaties

Uiterlijk en de juiste partnerkeuze

Veel mensen die een partner zoeken, besteden ruim tijd aan het bedenken wat ze belangrijk vinden in een toekomstige partner, om een verkeerde keuze en de daaraan gekoppelde teleurstellende ervaring, te voorkomen. Maar wat blijkbaar nog niet tot het grootste deel van de mensen in doorgedrongen, is dat al deze eigenschappen nauwelijks invloed hebben op je uiteindelijke keuze!


Onderzoek

Hier zijn talloze onderzoeken naar gedaan. Onder andere op de Texas A&M University. Vooral interessant waren hun bevindingen toen ze mensen vroegen naar een lijst met voorkeuren (partnerwensen). Vervolgens mochten de deelnemers een partner kiezen op grond van een aantal foto’s. En dat deden ze goed: de foto’s die het beste pasten bij hun lijstje zoals ze die opgesteld hadden, werden gekozen door de deelnemers. In de volgende stap van het experiment, met andere deelnemers, werden speeddate evenementen georganiseerd. Tot grote verbazing van de onderzoekers, waren de onderzoeksresultaten totaal anders, dan met de foto’s. De lijsten met voorkeuren bleken geen invloed te hebben op de keuze, mensen kozen een heel andere partner als ze elkaar in het echt ontmoette. En niet de partner die overeenkwam met het onbewuste plaatje van de ideale partner.

Onderzoek

Uiterlijke uitstraling

Zou dit één van de redenen zijn waarom datingsites zo’n laag slagingspercentage hebben? Daarbij spelen lijstjes met selectiecriteria en foto’s immers een grote rol, bij sommige telefoon apps draait het zelfs alleen om de foto. Het blijkt dat als je op grond van een foto een keuze maakt, er een grote kans is dat het op een teleurstelling uit loopt. Op grond van het uiterlijk kun je niet bepalen of iemand wel of niet bij je past. Zo vreemd dat we in de huidige maatschappij het uiterlijk op een voetstuk hebben geplaatst bij het zoeken naar een partner. Dat is zo tegenstrijdig met wat keer op keer uit de onderzoeken naar relatiegeluk komt.

Uiterlijke uitstraling

Innerlijke eigenschappen

Ook bij mijn interviews onder mensen die 40 jaar of langer getrouwd waren, kreeg ik zo vaak te horen dat de één zich in het begin helemaal niet zo tot de ander aangetrokken voelde, maar dat het gevoel gaandeweg groeide en er steeds meer aantrekkingskracht en passie kwam. En naarmate de relatie groeide, gingen ze elkaar steeds meer als aantrekkelijk ervaren. Het eerste oordeel over het uiterlijk zit eerder een goede partnerkeuze in de weg!

 

Dit sluit aan bij eerder onderzoek bij Mens & Relatie, waaruit is gebleken, dat de consulenten met een sterk ontwikkelde intuïtie het hoogste slagingspercentage hebben. Liefde is bij uitstek het domein van intense gevoelens en daardoor speelt het onderbewuste een (veel) grotere rol dan het bewuste. De lijstjes maak je met je hoofd, de keuze maak je met je hart.

Innerlijke eigenschappen

Meer informatie over dit onderzoek

Eastswick, P.W., Eagly, A.H., Finkel, E.J., Johnson, S.E. (2011). Implicit and explicit preferences for physical attractiveness in a romantic partner: a double dissociation in predictive validity. Journal of Personality and social psychology, 101, 5, 993-1011.